• Telefoon 024 322 07 21
  • Mail [javascript protected email address]
Contact

We zijn en blijven een gezonde school!

Nieuw certificaat gehaald en certificaat verlengd

'Welbevinden' en 'Relaties en seksualiteit'

Drie jaar geleden heeft onze school als ‘gezonde school’ het certificaat ‘welbevinden’ gekregen. Toen we dat drie jaar terug ontvingen is het gevierd in aanwezigheid van de wethouder. Elke drie jaar moet opnieuw worden aangetoond dat de school nog steeds aan de criteria voldoet. Dat hebben we gedaan en het themacertificaat ‘welbevinden’ is opnieuw voor drie jaar toegekend. Naast het certificaat ‘welbevinden’ hebben we ook een nieuw certificaat behaald: ‘relaties en seksualiteit’.

Wat doen we hiervoor?

Een veilig schoolklimaat voor onze leerlingen vinden wij belangrijk. We besteden aandacht aan de relationele en seksuele ontwikkeling, zodat de basis daarvan gezond en positief kan verlopen. We leren leerlingen respect te hebben voor zichzelf en anderen. Ook worden leerlingen zich bewust van hun eigen gevoelens en die van anderen. Zij kunnen hierdoor beter beslissingen nemen op het gebied van relaties en seksualiteit. Wij geven elk jaar lessen over dit onderwerp uit de methode ‘kriebels in je buik’ en wekelijks lessen in sociaal-emotionele ontwikkeling waar het omgaan met elkaar ter sprake komt. Onze medewerkers zijn geschoold in het vlaggensysteem, om gezond en ongezond seksueel gedrag te herkennen en bespreekbaar te maken.

Een school waar je je prettig voelt

Wij willen dat leerlingen zich prettig voelen op school en we werken met hen aan het (verder) ontwikkelen van sociale en emotionele vaardigheden. We hebben een duidelijk pedagogisch klimaat neergezet en gedragsregels afgesproken. Wij werken zoveel mogelijk preventief via de RADAR-methode om ongewenst gedrag te voorkomen of te verminderen. Het welbevinden van de leerlingen is regelmatig onderwerp van gesprek in de klas, de groepsbesprekingen en binnen onze Commissie van Begeleiding.

Medewerkers, leerlingen en ouders kunnen met vragen over welbevinden terecht bij de interne contactpersoon van de school. Waar nodig zetten wij ook externe deskundigheid in om de vaardigheden van leerlingen en het welbevinden van hen te vergroten.

We zijn trots op onze leerlingen, onze medewerkers én op onze certificaten!